Mitsuko Minakawa (b. 1939 in Sapporo city) carefully looks at a print of cherry blossoms in the park near her hometown in Japan. The photo, shot and brought to North Korea as a part of Noriko Hayashi’s project “Sawasawato”, is displayed in Mitsuko Minakawa’s apartment in Wonsan in North Korea. Mitsuko left for North Korea with her Korean husband in 1960. “Every time I remember the moment when I saw my mother for the last time, I can’t help but cry. I was only 21 years old. Back then I thought I could easily visit my home and reunite with my family in Japan after a few years”.

About 93,000 ethnic Koreans in Japan moved to North Korea during a repatriation program organized by the Red Cross between 1959 and 1984. Among them, there were about 1,800 Japanese women who accompanied their Korean husbands. Most of them have never been able to return to Japan.

Photo by Noriko Hayashi, Wonsan (North Korea)

Mitsuko Minakawa (rođena 1939. godine u gradu Sapporo) pažljivo gleda fotografiju cvjetova trešnje u parku blizu svog rodnog grada u Japanu. Fotografija, koju je autorica projekta Noriko Hayashi snimila i donijela u Sjevernu Koreju kao dio projekta “Sawasawato”, je danas izložena u stanu gospođe Minakawa u Wonsanu, Sjeverna Koreja. Mitsuko Minakawa je otputovala u Sjevernu Koreju sa svojim korejskim suprugom 1960. godine. “Svaki put kada se sjetim trenutka kada sam posljednji put vidjela svoju majku, ne mogu suzdržati suze. Imala sam samo 21 godinu. Tada sam mislila da ću lako posjetiti svoj dom i ponovno se ujediniti sa porodicom u Japanu nakon nekoliko godina.”

Oko 93.000 etničkih Korejaca koji su živjeli u Japanu se preselilo u Sjevernu Koreju tokom programa repatrijacije koji je organizovao Crveni krst između 1959. i 1984. Među njima je bilo oko 1.800 japanskih žena koje su pratile svoje korejske supružnike. Većina njih se nikada nije vratila u Japan.

Foto: Noriko Hayashi, Wonsan (Sjeverna Koreja)