Takiko Ide (b. 1927 in Miyazaki prefecture), a “Japanese wife”, brought this family album to North Korea when she moved there in 1961 with her family during a repatriation program organized by the Red Cross.
About 93,000 ethnic Koreans in Japan moved to North Korea during a repatriation program between 1959 and 1984. Among them, there were about 1,800 Japanese women who accompanied their Korean husbands. Most of them have never been able to return to Japan.

Photo by Noriko Hayashi, Wonsan (North Korea)  

Takiko Ide (rođena 1927. godine u prefekturi Miyazaki), jedna od “japanskih supruga”, donijela je ovaj porodični foto album u Sjevernu Koreju kada se sa svojim korejskim mužem preselila tamo 1961. godine u sklopu programa repatrijacije koji je organizovao Crveni krst.

Oko 93.000 etničkih Korejaca koji su živjeli u Japanu se preselilo u Sjevernu Koreju tokom programa repatrijacije između 1959. i 1984. Među njima je bilo oko 1.800 japanskih žena koje su pratile svoje korejske supružnike. Većina njih se nikada nije vratila u Japan.