Takiko Ide (b.1927 in Miyazaki prefecture) holds a memorial photo taken with her Korean husband in Japan a few weeks before their departure to North Korea in 1961.

About 93,000 ethnic Koreans in Japan moved to North Korea during a repatriation program organized by the Red Cross between 1959 and 1984. Among them, there were about 1,800 Japanese women who accompanied their Korean husbands. Most of them have never been able to return to Japan.

Photo by Noriko Hayashi, Wonsan (North Korea)

Takiko Ide (rođena 1927. godine u prefekturi Miyazaki) drži fotografiju na kojoj je ona sa svojim korejskim suprugom snimljenu u Japanu nekoliko sedmica prije njihovog odlaska u Sjevernu Koreju 1961. godine. Oko 93.000 etničkih Korejaca koji su živjeli u Japanu se preselilo u Sjevernu Koreju tokom programa repatrijacije koji je organizovao Crveni krst između 1959. i 1984. Među njima je bilo oko 1.800 japanskih žena koje su pratile svoje korejske supružnike. Većina njih se nikada nije vratila u Japan.

Foto: Noriko Hayashi, Wonsan (Sjeverna Koreja)